Estructures metàl·liques

Perforacions i talls de formigó

  • Assaigs de control de soldadures
  • Assaigs de gruixos de pintura
  • Assaigs de líquids penetrants
  • Assaigs de control d’encavallades
  • Assaigs de mesura de fletxes
  • Assaigs de parell d’apretament